Tzu-Yin Huang
Tzu-Yin Huang
Alison Chiang
Alison Chiang
Chuyue Zhang
Chuyue Zhang
Yinuo Wang
Yinuo Wang
Eric Tran
Eric Tran
Hui Shan Chin
Hui Shan Chin
Quanzhou Yan
Quanzhou Yan
2016 WINNERS
 
 • Gold Medalist: Tzu-Yin Huang (Taiwan),
  Barber, Concerto, Op 38
 • Silver Medalist (tie): Alison Chiang (NY),
  Brahms, No 1 in D minor, Op 15
 • Silver Medalist (tie) & Audience Favorite: 
  Chuyue Zhang (China), 
  Rachmaninoff, No 3 in D minor, Op 30
 • Honorable Mention: Yinuo Wang (China) Rachmaninoff, No 2 in C minor, Op 18
 • Special Recognition: Eric Tran (CA), 
  Mozart, No 24 in C minor, K 491
 • Special Recognition: Hui Shan Chin (Malaysia), Rachmaninoff, No 3 in D minor, Op 30
 • Special Recognition: Quanzhou Yan (China), Prokofiev, No 2 in G minor, Op 16